AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

AMEA-nın elmi müəssisə və ...

Daha Ətraflı

Dünya Həmrəylik Günü və Y...

Daha Ətraflı

AMEA Neft və Qaz İnstitutunu...

Daha Ətraflı

Mahir Əbdüləli oğlu Rəsulo...

Daha Ətraflı

Bu gün Azərbaycan Respublikas...

Daha Ətraflı

Başda Ali baş komandan İlham...

Daha Ətraflı

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun...

Daha Ətraflı

GEOLOQ VƏ GEOFİZİK TƏLƏBƏ...

Daha Ətraflı

16-18 Aprel 2020-ci il Əla T...

Daha Ətraflı