AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

Dünya Həmrəylik Günü və Yeni iliniz mübarək! ...

Daha Ətraflı

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun elmi və elmi-təşkilati fəa...

Daha Ətraflı

Mahir Əbdüləli oğlu Rəsulov – 70...

Daha Ətraflı

Bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüv...

Daha Ətraflı

Başda Ali baş komandan İlham Əliyev olmaqla, Azərbaycan xa...

Daha Ətraflı

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun magistrantları İsmayıl İsma...

Daha Ətraflı

GEOLOQ VƏ GEOFİZİK TƏLƏBƏLƏR ÜÇÜN ONLAYN FORMATDA TƏ...

Daha Ətraflı

16-18 Aprel 2020-ci il Əla Təhsil - Neftçıxarmada müvə...

Daha Ətraflı

Contribute to the IAP survey on Combatting Academic Predatory J...

Daha Ətraflı