AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun Geologiya-mineralogiya elmlər...

Daha Ətraflı

AMEA-da 2020-ci il üçün doktoranturaya və dissertanturaya q...

Daha Ətraflı

AZƏRBAYCAN XƏZƏR NEFTİ XX ƏSRİN II YARISINDA: AÇILMAMIŞ...

Daha Ətraflı

Su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair alimlərin qa...

Daha Ətraflı

İLHAM ƏLİYEV Xəzərdəki “Qarabağ”ın qüdrətini öz...

Daha Ətraflı

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun kollektivi,...

Daha Ətraflı

Ölkə başçısının Sərəncamından irəli gələn vəzifə...

Daha Ətraflı

Ali Baş Komandan: “Nəyi ediriksə, dəqiqliklə edirik”...

Daha Ətraflı

Ermənistanın bütün təxribatları uğursuzluğa uğramağa ...

Daha Ətraflı