AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

"Horizon 2020" Green Deal Call proqramı çərçivəsində növ...

Daha Ətraflı

Azərbaycan elmi: mövcud vəziyyət və gələcək üçün pro...

Daha Ətraflı

İlham Əliyev “Abşeron” yatağının dəniz əməliyyatla...

Daha Ətraflı

Əziz Neftçilərimiz Bayramınız Mübarək!...

Daha Ətraflı

Прогноз BP по энергетике Евросоюза:...

Daha Ətraflı

BP Forecast for EU Energy: What will happen for oil, coal and g...

Daha Ətraflı

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun Geologiya-mineralogiya elmlər...

Daha Ətraflı

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun Geologiya-mineralogiya elmlər...

Daha Ətraflı

AMEA-da 2020-ci il üçün doktoranturaya və dissertanturaya q...

Daha Ətraflı