AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

XƏBƏRLƏR

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun işçiləri üçün növbəli ...

Daha Ətraflı

“Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı...

Daha Ətraflı

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun “Neft və qaz geologiyası, g...

Daha Ətraflı

Elm və Texnologiyada Avropa Əməkdaşlığı (COST) üzrə ve...

Daha Ətraflı

Maria Sklodovskaya-Küri təqaüd proqramı üzrə vebinar...

Daha Ətraflı

Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşları “Layihələrin ida...

Daha Ətraflı

AMEA-nın elmi müəssisələrinin Təhsil şöbələrinin müd...

Daha Ətraflı

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri - Heydər Əliyev...

Daha Ətraflı

Geologiya və geofizika institutunun jurnalı “SCOPUS” məl...

Daha Ətraflı