MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

Əfəndiyeva Məlahət Əlipaşa qızı

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 12.11.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

04.00.09

Paleontologiya və stratiqrafiya

Kür və Qabırrı çayarası miosen çöküntülərinin mikrofauna və stratiqrafik korrelyasiyası (qazıma materialları əsasında)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
127

65

 

17

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan ərazisində kaynozoy hövzə çöküntülərinin paleogeoqrafik yenidən qurması.
Paleogen-miosen komplekslərinin öyrənilməsi zamanı “qeyri-ənənəvi” karbohidrogen yataqlarının aşkar edilməsi məqsədilə sistemli yanaşma.

Kaynozoyun yerli və regional stratiqrafiq hissələrinin korrelasiyasının həyata keçirilməsi üçün ümumi stratiqrafiq əsasların yaradılması.
Elmi əsərlərinin adları

1. Quliyev İ.S., Feyzullayev Ə.Ə., Əfəndiyeva M.Ə. Neft haqqında bizə nə məlumdur?, Bakı 2012, “Qoliaf qrup” QSC, s. 286
2. Əfəndiyeva M.Ə., Babayev R.Q., C.L.Conson,Feyzullayev Ə.Ə., Əliyev C.S., Maykop qrup yataqlarının radiostratiqrafiq tədqiqi, Qərbi Azərbaycan, Stratiqrafiya. Geoloji korrelyasiya, 2012, 20. Cild, № 6, s. 81-91.
3. Əfəndiyeva M.Ə. Azərbaycanın Məhsuldar ardıcıllığında mikrodaşlaşım, Stratiqrafiya. Geoloji Korrelyasiya, 2013, 21.cild, № 6, s. 660-674
4. Эфендиева М.А., 2015. «Сланцевый» углеводородный комплекс Азербайджана, АНХ № 10, 2015, с. 12-20
5. Hudson S.M.,Johnson C.L., Afandiyeva M.A, 2016, Spatial and temporal variability of Paleocene–Miocene organofacies of the Kura Basin, eastern Azerbaijan, and implications for basin evolution and petroleum generation. Organic Geochemistry, Volume 97, 20 July, 2016, P. 131-147.
6.Эфендиева М.А., Вагабов У.Г. Cовременные представления о истории геологического развития бассейна продуктивной толщи (Азербайджан). Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості. Збірник наукових праць ДП «Науканафтогаз». – 2017. - Вип. 1 – с. 101-123
7. .Эфендиева М.А., Вагабов К.Г. Майкопская серия (олигоцен-нижний миоцен) восточного кавказа (Азербайджан): осадко-накопление и тектоника. Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості. Збірник наукових праць ДП «Науканафтогаз».- 2018. - Вип. 2 – с.4-25с.4-25
8. Эфендиева М.А., Вагабов К.Г. Особенности формирования отложений майкопской серии Азербайджана. Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості. Збірник наукових праць ДП «Науканафтогаз».- 2019. - Вип. 3 – с.17-35

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1. EAGE
2. Azərbaycanın paleontoloqlar cəmiyyəti
3. Azərbaycanın geofiziklər cəmiyyəti

Pedaqoji fəaliyyəti

Digər fəaliyyəti

Təltif və mükafatları

BDU müsabiqəsində ilk mükafat və diplom və Amoco “Neft və gələcək Azərbaycan”, Bakı, 1998, “Azərbaycanın quru sahəsində yüksək perspektivli neft-qaz rayonları” elmi işinə görə

İş yeri və ünvanı

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutu, Bakı şəh., F. Əmirov küç., 9, AZ1000

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel. (+994 12) 493 67 51
Mobil tel . (+994 50) 365 57 25
Ev tel. (+994 12) 491 08 88
Faks (+994 12) 537 22 85
Elektron poçtu m.efendiyeva@mail.ru
m.afandiyeva@ogi.az