AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbərlər

16-18 Aprel 2020-ci il Əla Təhsil - Neftçıxarmada müvəff...

Daha Ətraflı

Contribute to the IAP survey on Combatting Academic Predatory Jou...

Daha Ətraflı

Azərbaycan Neftçi Geoloqlar Cəmiyyəti, Avropa Yer Elmləri v...

Daha Ətraflı

Elanlar

AMEA Neft və Qaz İnstitunun aparıcı elmi işçi vəzifəsinin...

Daha Ətraflı

AMEA Neft və Qaz İnstitutu 2020-ci il üçün doktoranturaya v...

Daha Ətraflı

Horizon 2020 Green Deal Call (Yaşıl razılaşma çağırıs...

Daha Ətraflı