AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbərlər

Yer Elmləri Bölməsinin Ümumi yığıncağı keçirilib...

Daha Ətraflı

AMEA Neft və Qaz İnstitutunda Respublika elmi-praktiki konfran...

Daha Ətraflı

AMEA Neft və Qaz İnstitutunda magistrlik dissertasiyalarının...

Daha Ətraflı

Elanlar

AMEA Neft və Qaz İnstitutunda magistrlik dissertasiyaların...

Daha Ətraflı

Birləşmiş seksiya "Neft və qaz geologiyası, geofizikası ...

Daha Ətraflı

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun Gənc Alim və Mütəxəssisl...

Daha Ətraflı