AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Seksiyalar

"Neft və qaz geologiyası geokimyası və geofizikası" seksiyası

-       sədr

-       sədr müavini

-       üzvlər

Qurbanov Vaqif Şıxı oğlu

Yusubov Namaz Puti oğlu

Rəcəbli C.B

Yusubov Namaz Puti oğlu

Martınova Qalina Sergeyevna

Kərimov Fəxrəddin Nəcməddin oğlu

Quliyev Fəxrəddin Əvəz oğlu

Həsənov Ədalət Bədəl oğlu

Babayev Mais Sərkər oğlu

Əfəndiyeva Məlahət Əlipaşa qızı

Nərimanov Nəriman Rüstəm oğlu

Əliyeva Südabə Əjdər qızı

Əsgərova Rəqsanə Əkbər qızı

Poletayev Aleksandr Vladimiroviç

Poletayeva Yelena Vladimirovna

Nənəcanova Rəhilə Güləli qızı

Hüseynov Arif Rafael oğlu

"Neft və qaz yataqlarının işlənməsi, istismarı və geoekologiya" seksiyası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvlər

Calalov Qərib İsaq oğlu

Əfəndiyev Qalib Məmməd oğlu

Məhərrəmova S.D

Strekov Anatoliy Sergeyeviç

Mövsümzadə Ənvər Ağa oğlu

Əfəndiyev Ramiq Məmmədhəsən oğlu

Mamalov Yevgeniy Nikolayeviç

Kazımov Bünyad Zinhar oğlu

Qorşkova Yevgeniya Vyaçeclavovna

Axundov Fətəli Abbas oğlu

Ağayeva Kamilə Kamal qızı

Kirisenko Oleq Georqiyeviç

Rəsulov Mahir Əbdüləli oğlu