AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Seksiyalar

"Neft və qaz geologiyası, geofizikası, geokimyası və geoekologiya" seksiyası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvlər

Qurbanov Vaqif Şıxı oğlu

Yusubov Namaz Puti oğlu

Əliyeva Ruhiyyə Fazil qızı

Həsənov Ədalət Bədəl oğlu

Hüseynova Şəlalə Məhərrəm qızı

Kərimov Fəxrəddin Nəcməddin oğlu

Əfəndiyeva Məlahət Əlipaşa qızı

Poletayev Aleksandr Vladimiroviç

Poletayev Yelena Vladimiroviç

Mövsumova Ülviyyə Əlimövsüm qızı

Sadıqov Zaur Mirsaleh oğlu

Şıxıyev Nuhbaba Hacıbala oğlu

Səmədli Pünhan Malik oğlu

"Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı" seksiyası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvlər

Calalov Q.İ.

Əfəndiyev Q.M.

Məhərrəmova S.D.

Strekov A.S.

Mövsümzadə Ə.A.

Mamalov Y.N.

Kazımov B.Z.

Qorşkova Y.V.

Axundov F.A.

Ağayeva K.K.

Kirisenko O.Q.

Rəsulov M.Ə.

Xanbabayeva M.H.

Yusifov M.

Səlimova S.A.

Balakcı V.C.

Qəhrəmanlı S.M.

Haciyeva Y.G.