AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Rəhbərlik

Baş direktor

Akademik Qədirov Fəxrəddin Əbülfət oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 493 67 51

Faks: (+994 12) 492 56 99

E-poçt: kadirovf@gmail.com,
fakhraddin.kadirov@science.az

Baş direktorun elmi məsləhətçisi

Professor Kərimov Vaqif Yunus oğlu

Xidməti tel.: +7 910 452 22 00

Faks:

E-poçt: vagif.kerimov@mail.ru

İcraçı direktor

Professor Qurbanov Vaqif Şıxı oğlu

Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 493 67 13

Faks: (+994 12) 493 67 89

E-poçt: vaqifqurbanov@mail.ru

Baş mühəndis

Əliyev Ehtibar İbrahim oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 493 67 51

Faks: (+994 12) 493 67 89

E-poçt: ehtibaraliyev@gmail.com

Elmi katib

Hüseynova Şəlalə Məhərrəm qızı

Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 498 12 83

Faks: (+994 12) 493 67 89

E-poçt: huseynova_shalala@yahoo.com