AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Kərimov Vaqif Yunus oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 05.07.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (indiki ADNSU), Geoloji-kəşfiyyat fakültəsi
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

04.00.17

« Neft və qaz yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı »

Cənub-Şərqi Qafqazın Oliqosen-Miosen çöküntülərində neft və qaz yataqlarının əmələgəlmə şəraiti və axtarış perspektivliyi.

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

04.00.17

« Neft və qaz yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı »

Neft və qaz yataqlarının stratiqrafik, litoloji və kombinə olunmuş tələlərdə əmələ gəlmə şəraitləri və yerləşmə qanunauyğunluqları.

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

150

 

298

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

42

Əsas elmi nailiyyətləri 1. Rusiya Elmlər Akademiyasının İ.M. Qubkin adına neft və qaz geologiyası sahəsində görkəmli elmi işlərinə görə mükafat
2. V.İ.Vernadski adına "Yüksək elmi nailiyyətlərə və Rusiyanın inkişafına böyük töhfəyə görə" medal
3. Rusiya Federasiyasının neft-qaz kompleksinin inkişafına verdiyi əvəzsiz töhfəyə görə Dağ Mədən Elmləri Akademiyasının V.A.Dinkov adına medal
Elmi əsərlərinin adları

«Геология и геохимия нефти и газа» «Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа», «Геофлюидодинамика нефтегазоносности подвижных поясов», «Геология, поиски и разведка месторождений углеводородов на акваториях Мирового океана», «Прогнозирование нефтегазоносности в регионах со сложным геологическим строением», «Проектирование и управление
геологоразведочными работами на нефть и газ» «Моделирование углеводородных систем
и месторождений нефти и газа»
и другие «Возобновляемая и нетрадиционная
энергетика —мировые и отечественные тенденции развития» и другие.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının akademiki
Rusiya Federasiyası Dağ-Mədən Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

50 ildən çox

Digər fəaliyyəti

Təltif və mükafatları

1970 - “Rəşadətli əməyə görə” medalı
1971 - Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı
1976 - Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni
1977 - Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı
2016 - Dostluq medalı - Vyetnam Sosialist Respublikasının Dövlət Mükafatı
2019 - Rusiya Federasiyasının əməkdar geoloqu
İdarə mükafatları: “Fəxri yerin təki kəşfiyyatçısı”; “Fəxri elm və yüksək texnologiyalar xadimi”

İş yeri və ünvanı

FDBTA TT "Serqo Orconikidze adına Rusiya Dövlət Geoloji Kəşfiyyat Universiteti" (МГРУ-РУHГ)

Vəzifəsi

Baş elmi işçi, Karbohidrogen yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı kafedrasının müdiri, “Karbohidrogen sistemlərinin modelləşdirilməsi” elmi-tədqiqat laboratoriyasının rəhbəri

Xidməti tel. +7 910 452 22 00
Mobil tel . +7 910 465 52 22
Ev tel.
Faks
Elektron poçtu vagif.kerimov@mail.ru