MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

Xəbər

2023-03-28 07:57:08 566

Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının Rusiyada Scopus bazasında təmsil olunan jurnalda məqaləsi dərc edilib

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun şöbə müdiri, texnika üzrə fəlsəfə doktoru Bünyad Kazımovun Rusiyada Scopus bazasında təmsil olunan “Дифференциальные уравнения и процессы управления” jurnalının 2023-cü il üzrə birinci nömrəsində həmmüəllif olduğu “Идентификация коллекторских свойств релаксационно-деформируемого газового пласта на основе данных истории разработки” (“Relaksasiyalı deformasiya olunan qaz layının kollektor xassələrinin işlənilmənin tarixi məlumatları əsasında identifikasiyalı təyini”) adlı məqaləsi dərc edilib.