MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

Xəbər

2023-04-14 06:51:18 510

Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının “Bulletin of the Karaganda University” jurnalında məqaləsi çap olunub

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşı, texnika elmləri doktoru Mahir Rəsulovun, İsgəndərova Rəvanənin və prof. Sinsoysal Bahəddinin həmmüəllif olduqları “Numerical method to solution of generalized model Buckley-Leverett in a class discontinuous functions
(Ümumiləşmiş Buckley-Leverett modelinin kəsilən funksiyalar sinfində ədədi həlli )“ adlı məqaləsi “Bulletin of the Karaganda University” jurnalında Mathematics Series bölümündə çap olunub.