MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

Xəbər

2023-06-12 10:01:26 468

Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalında məqaləsi çap olunub

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun “Lay sistemlərinin hidroqazdinamikası” şöbəsinin elmi işçisi Sonaxanım Səlimovanın “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalında “Lay-quyu sistemində qaz-kondensat qarışığının axın prosesinin modelləşdirilməsi” məqaləsi çap olunub.