MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

Xəbər

2023-06-21 12:21:33 439

Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının “AIP- American Institute of Physics” jurnalında məqaləsi çap olunub

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun “Laydaxili dinamiki proseslərin ədədi modelləşdirilməsi” şöbəsinin müdiri, t.e.d. Mahir Rəsulovun Amerika Birləşmiş Ştatlarının “AIP- American Institute of Physics” jurnalında “A Numerical Study of the Interaction of Waves for 2D Riemann Problem (2D Riemann Məsələsi Üçün Dalğaların Qarşılıqlı Təsirinin Ədədi Tədqiqi)” məqaləsi çap olunub.