MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

Xəbər

2023-09-08 07:33:20 327

Xəzər regionu qravitasiya sahəsinin Buqe reduksiyasinin və peyk qravitasiya məlumatlarinin transformasiyalari ilə inteqrasiyasi: giriş

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun baş direktoru, akademik Fəxrəddin Qədirovun həmmüəllifi olduğu məqalə “ANAS Transactions, Earth Sciences” jurnalında çap olunub.

Sözügedən məqalə “Xəzər regionu qravitasiya sahəsinin Buqe reduksiyasinin və peyk qravitasiya məlumatlarinin transformasiyalari ilə inteqrasiyasi: giriş” (“Bouguer gravity data and satellite gravity transformation integration in the caspian region: an introduction”) adlanır.

Qeyd edək ki, bu məqalə “Scopus” beynəlxalq məlumat bazasına daxil edilib və sertifikatlaşdırılıb.

https://journalesgia.com/storage/980/Kadirov_ANAS_Transactions_2023_1.pdf