MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

Xəbər

2023-10-03 12:57:27 285

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun 2525.01 –“Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı” ixtisası üzrə seminarda institutun şöbə müdiri t.ü.f.d. Bünyad Kazımovun texnika elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Süxurları mürəkkəb deformasiyaya uğrayan neft və qaz yataqlarının işlənilmə göstəricilərinin təyini üsullarının hazırlanması” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin müzakirəsi keçirildi.