MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

Xəbər

2023-10-05 11:19:32 303

Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının “Геология Геофизика” jurnalında məqaləsi çapdan çıxıb

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun Neftli-qazlı komplekslərin litologiyası şöbəsinin əməkdaşı g.-m.e.d., Qəhrəman Qəhrəmanovun “ Грязевые вулканы и их роль в оценке перспектив нефтегазоносности осадочного бассейна ” (Çökmə hövzənin neft-qazlılıq perspektivliyinin qiymətlədirilməsində palçıq vulkanlarının rolu) adlı məqaləsi “Геология Геофизика” jurnalında çapdan çıxıb.

https://journal.gubkin.ru/journals/geology/2023/2-374/66-73/