MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

Xəbər

2024-02-01 12:14:33 278

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşlarının “SOCAR Proceedings” jurnalında məqalələri çap olunub

Neft və Qaz İnstitutunun baş direktoru akademik Fəxrəddin Qədirovun həmmüəllifi olduğu məqalə “InSAR analysis of the Ayazakhtarma mud volcano and its response to the 2021 Shamakhi earthquake: understanding seismo-volcanic interactions” (Ayazaxtarma palçıq vulkanının InSAR təhlili və 2021 Şamaxı (Mw5) zəlzələsinə cavab: Seysmo-vulkanik qarşılıqlı təsirlərin anlaşılması) “SOCAR Proceedings” jurnalında çap olunub.

https://drive.google.com/file/d/1d465sBP3hjED65j8PUC7ewoAt9pe7Sj6/view?usp=sharing

Neft və Qaz İnstitutunun şöbə müdirləri, professor, AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. Calal Qəribov və t.e.d. Mahir Rəsulovun həmmüəllifi olduğu məqalə “Numerical method for studying the process of mass - heat transfer in deformable layers in a class of discontinuous functions” (Deformasiya olunan yataqlarda kütlə-istilik mübadiləsi prosesinin kəsilən funksiyalar sinfində ədədi həll üsulu) “SOCAR Proceedings” jurnalında çap olunub.

https://drive.google.com/file/d/18A_9CnRsnLRZ6DFmD6NkQrhF7qXHHvZG/view?usp=sharing

Neft və Qaz İnstitutunun şöbə müdiri, professor, AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. Qalib Əfəndiyevin həmmüəllifi olduğu məqalə “Assessment of the influence of composition, properties and conditions of occurrence on oil quality based on fuzzy cluster analysis” (Neftin tərkibi, xassələri və yatma şəraitinin onun keyfiyyətinə təsirinin qeyri-səlis klaster analiz əsasında qiymətləndirilməsi) “SOCAR Proceedings” jurnalında çap olunub.

https://drive.google.com/file/d/1WlcTXMFPZDmNOuWo3Z6I60JzRC-E0Xld/view?usp=sharing