AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Elanlar

2021-06-09 07:19:40 1018

AMEA Neft və Qaz İnstitutunda magistrlik dissertasiyalarının müdafiəsi keçiriləcək

17 iyun 2021-ci il tarixində 11:00- da AMEA Neft və Qaz İnstitutunda “Geologiya”və “Neft-qaz mühəndisliyi” ixtisası üzrə magistrlik dissertasiyalarının müdafiəsi keçiriləcək.

Ağayev Zülfüqar Ağa oğlunun y.e.f.d. Şəlalə Hüseynovanın rəhbərliyi ilə “Şamaxı – Qobustan rayonunda çöküntütoplama prosesinin geokimyəvi şəraitinin tədqiqi (Pirəkeşkül kəsilişi timsalında)”, İsmayılov İsmayıl Həsən oğlunun g.m.e.d., prof. Vaqif Qurbanovun rəhbərliyi ilə “Pirallahı strukturunun məhsuldar qat çöküntülərinin litologiyası və əmələgəlmə şəraiti” , Rəcəbli Anar Zülfüqar oğlunun AMEA müxbir üzvü Qərib Calalovun rəhbərliyi ilə “Çatlı kollektorlu laylarda mayenin süzülməsi prosesində yaranan termodinamik amillərin işlənilmə göstəricilərinə təsirinin tədqiqi”, Gülməhəmmədov Murad Gülməhəmmədov oğlunun AMEA müxbir üzvü Qalib Əfəndiyevin rəhbərliyi ilə “Qazma zamanı baş verən udulmaların praqnozlaşdırılması və onlarla mübarizə” mövzuları üzrə dissertasiya işləri təqdim olunacaqdır.