AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Elanlar

2021-11-23 12:03:32 840

AMEA Neft və Qaz İnstitutunda “Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı” və “Neft-qaz geologiyası, geofizikası, geokimyası və geoekologiya” seksiyalarının birgə iclası keçiriləcəkdir

24 noyabr 2021-ci il tarixində saat 14:00-da AMEA Neft və Qaz İnstitutunda “Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı” və “Neft-qaz geologiyası, geofizikası, geokimyası və geoekologiya” seksiyalarının birgə iclası keçiriləcəkdir.

Iclasda İ.A.Piriverdiyev “Моделирование, оценка свойств горных пород на основе комплексной информации и принятие решений при бурении с использованием статистических методов и нечеткой логики” (Statistik və qeyri-səlis məntiq üsullarından istifadə etməklə, qazma zamanı əldə edilən kompleks informasiya əsasında süxurların xassələrinin qiymətləndirilməsi, modelləşdirmə və qərarların qəbulu) mövzusunda çıxış edəcəkdir.