AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Elanlar

2022-04-08 11:04:44 873

ELAN

11 APREL 2022-ci il tarixində saat 11-də

“Neft və Qaz İnstitutu”nun akt zalında “Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı” seksiyasının iclası keçiriləcəkdir.

Gündəlik:

1. Elmi məruzə: G.E.Səmədovanın “Tükənmə rejimində istismar edilən qazkondensat yatağının işlənilmə prosesinin optimallaşdırılması” mövzusunda çıxışı
2. Müxtəlif məsələlər