AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Elanlar

2022-04-13 06:47:09 1162

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının Respublika Elmi-praktiki Konfransı keçiriləcəkdir.

24 may 2022-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Neft və Qaz İnstitutunda Azərbaycan xalqının ümumilli lideri HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş “Neft-Qaz problemləri və perspektivləri” mövzusunda Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının Respublika Elmi-praktiki Konfransı keçiriləcəkdir.

Elmi istiqamətlər
• Neft və Qaz geologiyası
• Geokimya
• Geofizika
• Geodinamika
• Geoekologiya
• Hidrogeologiya
• Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı
• Quyu qazma texnologiyaları

Tezislər 14 may tarixinə qədər conference@ogi.az email adresinə göndərilməlidir.

Konfransda yuxarıda qeyd olunan elmi istiqamətləri əhatə edən elmi məruzələrin dinlənilməsi nəzərdə tutulub. Konfrans 24 may 2022-ci ildə AMEA Neft və Qaz İnstitutunun (Fikrət Əmirov 9 küç) akt zalında baş tutacaqdır. Iştirakçılara sertifikat təqdim olunacaq və elmi məruzələr konfrans materiallarında çap olunacaqdır. Məruzə müddəti 10-15 dəq aralığında olacaqdır.

Bu sənəd, tezisinizin nəşr üçün necə hazırlanacağını təqdim edir. Məqalə iki tam A4 səhifədən çox ola bilməz. Haşiyələrin ölçüsü aşağıdakı kimi seçilməlidir: yuxarı, aşağı, sağ və sol - 2,54 mm.
İstifadə ediləcək format aşağıdakı kimidir: (i) məqalənin başlığı (Roman şrifti, Qalın, 12pt, Hamısı böyük hərflə, Mərkəzləşdirilmiş) uzunluğu 2 sətirdən çox olmamalıdır (mərkəzləşdirilmiş); başlıqdan sonra boş sətir yoxdur; (ii) müəlliflərin adları (Roman şrifti, Normal, 12pt, Mərkəzləşdirilmiş)
Məqalənin əsas mətni (Roman şrifti, 12pt) həm sol, həm də sağdan bərabər olmalıdır. Hər bir abzasın birinci sətri, şəkil başlığı və istinadlar istisna olmaqla, 0,75 sm ilə girintili olmalıdır. Paraqraflar arasında boşluq / boş sətir əlavə etməyin.