AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Elanlar

2022-11-11 06:02:01 784

TWAS-TÜBİTAK Lisanüstü və Doktoranturadan Sonra Təqaüd Proqramı

Türkiyənin Elmi və Texnoloji Araşdırmalar Şurası (TÜBİTAK) və TWAS, Cənubdakı inkişaf etməkdə olan ölkələrdən olan və təbiət və əlaqəli tətbiqi elmlər sahəsində araşdırma aparmaq istəyən xarici alimlər üçün Türkiyənin dövlət və özəl universitetlərinin şöbə və laboratoriyalarında və TÜBİTAK Araşdırma Mərkəzləri və İnstitutlarında təqaüd proqramı təsis edib.

Ev sahibi ölkə: Türkiyə

Uyğun millətlər: Cənubdakı inkişaf etməkdə olan ölkələr

https://twas.org/developing-countries-south

Səviyyə : MSc , Postdok

Minimum dərəcəyə sahibdir: fəlsəfə doktoru

Müddət: Minimum 6 aydan maksimum 12 aya qədər olan müddət üçün (lisanüstü)

Minimum 6 aydan maksimum 36 aya qədər müddət üçün (Doktoranturadan Sonra)

Sahə: Kənd Təsərrüfatı Elmləri,Kosmos və Yer Elmləri, Struktur, Hüceyrə və Molekulyar Biologiya, Bioloji Sistemlər və Orqanizmlər,Tibb və Sağlamlıq Elmləri ,Neyrologiya ,Kimya Elmləri, Mühəndislik Elmləri, Astronomiya ,Riyaziyyat Elmləri ,Fizika, Hesablama və İnformasiya Texnologiyaları

Yaş həddi: 35 (lisanüstü),45 (Doktoranturadan Sonra)

Son tarixi: 15 Noyabr 2022

Onlayn müraciət sistemi: https://ebideb.tubitak.gov.tr

Ətraflı məlumat üçün: https://twas.org/opportunity/twas-tubitak-postgraduate-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-tubitak-postdoctoral-fellowship-programme