AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Hüseynova Şəlalə Məhərrəm qızı

Anadan olduğu yer Qazaxıstan Respublikası, Turqay vilayəti, Arkalık şəh.
Təvəllüdü 19.07.1975 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi 1992-1997 – Bakı Dövlət Universitetinin Geologiya fakültəsi, mühəndis-geoloq
2003-2008 – Azərbaycan Dillər Universiteti, Filologiya fakültəsi, İngilis dili müəllimi
2008-2011 – AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun doktoranturası
Elmi dərəcəsi Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

2521.01

Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

Hövzə modelləşdirilməsi texnologiyası əsasında Bakı arxipelaqının karbohidrogen potensialının qiymətləndirilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
49

23

 

8

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri Müəllif tərəfindən yaradılmış geoloji, geofiziki, termobarik və geokimyəvi elektron məlumat bazası əsasında Bakı arxipelaqı neft və qaz rezervuarlarının 3D və karbohidrogen sistemlərinin 2D modellərinin qurulması və karbohidrogen potensialının qiymətləndirilməsi.
Hövzə modelləşdirilməsinin nəticələri əsasında Bakı arxipelaqında flüid generasiya intervalının təyin olunması; eosen, oliqosen-miosen və alt pliosen çöküntülərində karbohidrogenlərin generasiya ocaqlarının aşkar edilməsi və onların zaman və məkanca təkamülünün analizi; neft-qaz ana süxurlarının generasiya potensialının realizə dərəcəsinin qiymətləndirilməsi.

3D struktur, litofasial və petrofiziki modelləşdirilməsi əsasında Bakı arxipelaqında Məhsuldar Qatın kollektor süxurlarının xüsusiyyətlərinin dəyişmə qanunauyğunluqlarının aşkar olunması.

2D və 3D hövzə modelləşdirilməsi əsasında Bakı arxipelaqının dərinə gömülmüş çöküntülərinin neft-qazlılıq perspektivlərinin qiymətləndirilməsi və perspektivlik dərəcəsinə görə zonalara ayrılması.
Elmi əsərlərinin adları

1. Miri-zade S.A., Movsumova U.A., Huseynova Sh.M. 3D geological model of the Baku Archipelago, Azerbaijan / AAPG European Region Annual Conference “Exploration in the Black Sea and Caspian Regions”. Kiev, Ukraine, October 17-19, 2010
2. Mirizade S.A., Movsumova U.A., Huseynova S.M. The 3D Petrophysical Model of the onshore-to-offshore zone of the western flank of the South Caspian Basin / 73rd EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011. Vienna, Austria, 23-26 May 2011

3. Mirizade S.A., Huseynova Sh.M., Movsumova U.M. Investigation of the reservoir properties variation of productive series within the transition zone of the western flank of the south Caspian basin (Application of 3D modeling) // Azerbaijan geologist , 2013, №17, pp. 42-48

4. Huseynova Sh.M. Features of HC generation and migration in the northern part of Baku Archipelago (South Caspian Basin) based on the results of basin modeling / AAPG European Region International Conference “Exploration in the Black Sea and Caspian Regions. Tbilisi, Georgia, 26-27 September 2013, p. 23

5. Гусейнова Ш.М. Трехмерная литофациальная модель северной части Бакинского архипелага // Azərbaycan Neft Təsərrüfatı, 2013, №5, с. 66-72

6. Гусейнова Ш.М. 3D геологическое моделирование в GOCAD (на примере месторождений Бакинского Архипелага) // Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri, 2013, №3, с. 32-38

7. Гусейнова Ш.М. О геологических особенностях и перспективах нефтегазоносности месторождения 8 Марта. Bakı Universitetinin xəbərləri, 2014, №2, s. 123-132

8. Huseynov D.A., Huseynova Sh.M. HC Generation and Migration at the western flank of South Caspian Basin - results of basin modeling / 76th EAGE Conference & Exhibition 2014. Amsterdam RAI, The Netherlands, 16-19 June 2014

9. Гусейнов Д.А., Мири-заде С.А., Гусейнова Ш.М. Особенности распространения и свойства коллекторов нефти и газа северо-западного борта Южно-Каспийского бассейна // Геология нефти и газа, 2015, №2, с. 55-66

10. Гусейнова Ш.М. Моделирование геотермических условий Бакинского архипелага. Azərbaycan geoloqu, 2015, №19, s. 29-37

11. S.M.Huseynova, G.A.Huseynova. Hydrocarbon potential of the western flank of the South Caspian Basin. 79th EAGE Conference & Exhibition 2017, Paris, France, 12-15 June 2017

12. Sh.M.Huseynova Geochemical characteristics and hydrocarbon potential of the deep deposits in the western flank of the South Caspian basin. Azerbaijan Geologist, 2017, №21, pp. 116-121

13. Тагиева Е.Н., Байрамова Ш.Ш., Гусейнова Ш.М., Мамедова П.Ш. Применениe палинологического анализа для исследования миграции нефти в Южно-Каспийском бассейне (на примере месторождения Бинагады). Azərbaycan geoloqu, 2018, №22, s. 113-120

14. Malahat Afandiyeva, Ibrahim Guliyev, Shalala Huseynova, Ulvi Vahabov. Biostratigraphy, Sedimentology and Paleogeography of the Miocene-Oligocene section, South-Eastern Edge of the Greater Caucasus. European Geosciences Union (EGU) General Assembly, 7-12 April, 2019, Vienna, Austria. Vol. 21, EGU2019-13122, 2019

15. S.M.Huseynova. Hydrocarbon source rocks within the western flank of the South Caspian basin (Azerbaijan): geochemical study and petroleum system modeling. In book: Advances in Petroleum Engineering and Petroleum Geochemistry (Proceedings of the 1st Springer Conference of the Arabian Journal of Geosciences, Tunisia 2018). Editors: Banerjee, Santanu, Barati, Reza, Patil, Shirish (Eds.). Springer, 2019

16. Shalala Huseynova, Malahat Afandiyeva. Geochemical study and modeling of petroleum systems within the western flank of the South Caspian basin. 81st EAGE Conference & Exhibition 2019, London, UK, 3-6 June 2019

17. N.R.Abdullayev, Sh.M.Huseynova. Distribution and volume of sedimentary rocks in World’s basins - unusual case of the South Caspian Basin. AAPG GTW: Exploration and Production in the Black Sea, Caucasus, and Caspian Region,18-19 September 2019, Batumi, Georgia, P. 76

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

EAGE
AAPG
ASPG

Pedaqoji fəaliyyəti

2013-2016 – Bakı Dövlət Universitetinin Geologiya fakültəsi Ümumi və tarixi geologiya kafedrasında saat hesabı qaydada müəllim
2014-2016 – Bakı Ali Neft Məktəbinin Neft və qaz mühəndisliyi kafedrasında müqavilə əsasında müəllim
2017-dən ADNSU-nun Neft-qaz geologiyası kafedrasında əvəzçi müəllim
2017-dən AMEA Neft və Qaz İnstitutunun magistraturası

Digər fəaliyyəti

YAP-ın AMEA Neft və Qaz İnstitutunda özəyinin sədri

Təltif və mükafatları

EcoWorld Beynəlxalq Ekoloji Mükafat - 2017
AMEA-nın Yer elmləri Bölməsinin Fəxri fərmanı - 2019
AMEA-nın Yer elmləri Bölməsinin Fəxri fərmanı - 2020

İş yeri və ünvanı

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutu, Bakı şəh., F. Əmirov küç., 9, AZ1000

Vəzifəsi

Elmi katib

Xidməti tel. (+994 12) 498 12 83;
(+994 12) 493 67 51 (1177)
Mobil tel . (+994 50) 370 54 53
Ev tel.
Faks (+994 12) 493 67 89
Elektron poçtu huseynova_shalala@yahoo.com
scientific_secretary@ogi.science.az