AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Mövsümova Ülviyyə Əlimövsüm qızı

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Geoloji-kəşfiyyat fakültəsi - Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası,
Qaz-neft-mədən fakültəsi - Montanuniversitet Avstriya
Elmi dərəcəsi PhD 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

14.00.17 (2521.01)

Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

Azərbaycanın Şamaxı-Qobustan rayonunun Paleogen-Miosen çöküntülərinin flüidləri və üzvi maddənin karbon izotop tərkibinin dəyişmə qanunauyğunluqları

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
26

16

 

4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri Grant: Collaborative Call for Young Scientist Fellowships BGR, Almaniya (2006-2008)
PostDoc Grant: AMEA – Montanuniversitet, Avstriya (2011-2014)
Elmi əsərlərinin adları

1. Movsumova U.A. Azərbaycanın Şamaxı-Qobustan rayonunun Şimali-Qərb hissəsində Maykop çöküntülər kəsilişlərinin geokimyəvi və palinoloji xüsusiyyətləri, “Azerbaijan Oil Industry” journal, 2023 (in print).
2. Movsumova U.A. Integrated organic petrographical and organic geochemical study of rocks-ejecta of mud volcanoes, Azerbaijan, ANAS Transactions, Earth Sciences journal, 2022 (in print).
3. Feyzullayev A.A. & Movsumova U.A. Isotope-geochemical characteristics of fluids and organic matter of rocks of mud volcanoes NW (Azerbaijan) and SE (Iran) parts of the South Caspian basin: a comparative analysis. Science journal “Geophysical processes and biosphere”, Russia, 2022. (in print).
4. Movsumova U.A. Investigations of interfacial tension of crude oils by spinning drop technique. Oıl and Gas Instite. Conference - “Oil and gas problems and pespectives”, May, 2021.
5. A.Bechtel, U.Movsumova, J.Pross, R.Gratzer, S.Ċorić, RF.Sachsenhofer, 2014. The oligocene Maikop series of Lahich (eastern Azerbaijan): Paleoenvironment and oil–source rock correlation. Organic Geochemistry 71, 43-59.
6. A.Bechtel, U.Movsumova, R.F.Sachsenhofer, A.Soliman, R.Gratzer, W.Püttmann, 2013. Organofacies and paleoenvironment of the Oligocene Maikop series of Angeharan (eastern Azerbaijan). Organic Geochemistry Vol.56, 51-67.
7. R.F.Sachsenhofer, A.Bechtel, J.Francu, G.Georgiev, R.Gratzer, J.Hentschke, U.Movsumova and J.Mayer. Oligocene and Miocene source rocks in the Central and Eastern Paratethys. AAPG International Conference “Petroleum systems of the Paratetethys”. Sept. 26-27, 2013, Tbilisi, Georgia.
8. A.Bechtel, U.Movsumova, S.Strobl, R.F.Sachsenhofer, A.Soliman and W.Püttmann. Organofacies and paleoenvironment of the Oligocene Maikop series of Angeharan (Eastern Azerbaijan). “Organic geochemistry: trends for the 21st century” 26th International Meeting on Organic Geochemistry, Vol. 1, p. 27, Costa Adeje, Tenerife-Spain, Sept.15-20, 2013.
9. S.A.Miri-zade, U.A.Movsumova, Sh.M.Huseynova. The 3D petrophysical model of the onshore-to-offshore zone of the western flank of the South Caspian Basin. 73rd EAGE Conference & Exhibition, Vienna, May 23-25, 2011.
10. U.Berner, G.Scheeder, J.Kus and U.Movsumova. Mud volcanos of Azerbaijan – windows to the subsurface. Oil Gas: European magazine, vol.36, p.23, 2011.
11. S.A.Miri-zade, U.A.Movsumova, Sh.M.Huseynova. 3D geological model of the Baku Archipelago, Azerbaijan. AAPG European Region Annual Conference “Exploration in the Black Sea and Caspian Regions”, October 17-19, 2010, Kiev, Ukraine.
12. U.Berner, G.Scheeder & U.Movsumova. Organic compounds in ejected rocks of mud volcanoes as geological indicators – a case study from Dashgil, Duvanny, and Bulla Island (Azerbaijan). AAPG European Region Annual Conference “Exploration in the Black Sea and Caspian Regions”, October 17-19, 2010, Kiev, Ukraine.
13. A.A.Feyzullayev and U.A.Movsumova. The nature of the isotopically heavy carbon of carbon dioxide and bicarbonates in the waters of mud volcanoes in Azerbaijan. Geochemistry International, volume 48, Number 5 (2010), 517-522.
14. U.Berner, G.Scheeder, J.Kus, U.Movsumova. Mud volcanoes of Azerbaijan – organic
geochemistry of ejected rocks. The 24th International Meeting on Organic Geochemistry. Bremen, Germany, 6th – 11th September 2009, p.247.
15. U.Berner, G.Scheeder, J.Kus, and U.Movsumova. Mud Volcanoes of Azerbaijan – Windows
to the Subsurface. AAPG Annual Convention and Exhibition, Denver, Colorado, June 7-10, 2009.
16. U.Berner, G.Scheeder, J.Kus, A.Köthe, U.Movsumova. Mud volcanoes of Azerbaijan – organic geochemistry of ejected sediments. DGMK/ÖGEW-Frühjahrstagung 2009, Fachbereich Aufsuchung und Gewinnung Celle, 27./28. April 2009.
17. U.Berner, G.Scheeder, J.Kus, A.Köthe, and U. Movsumova. European Geosciences Union, General Assembly, Geophysical Research Abstracts, Ejected sedimentary rocks of mud volcanoes as indicators of depositional environments and of hydrocarbon generation within the South Caspian Basin, Azerbaijan. Vol. 11, EGU2009-11859, Vienna, Austria, 19-24 April 2009.
18. U.Berner, G.Scheeder, J.Kus, A.Köthe, U.Movsumova. Organic geochemistry of rock ejecta of mud volcanoes of Azerbaijan. Geo2008, Resources and Risks in the Earth System. International Conference and 160th annual meeting of the Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften e.V. (DGG) and 98th annual meeting of the Geologische Vereinigung e.V. (GV), September 29 – October 2, 2008, Aachen, Germany, p.249.
19. U.A.Movsumova, A.A.Feyzullayev. Origin of isotopically heavy bicarbonates in waters of mud volcanoes, Azerbaijan. International conference on petroleum geology and the hydrocarbon potential of Caspian and Black Sea Regions. 6 – 8 October 2008, Baku, Azerbaijan.
20. U.A.Movsumova, S.T.Huseynova. Geochemical features of mud volcanoes´waters in Azerbaijan on the basis of gas-hydrochemical and isotope criteria. Urgent problems of geology and geophysics. Republican scientific conference with the participation of foreign specialists, Tashkent, Uzbekistan, 2007, v.2.
21. I.S.Guliev, A.A.Feyzullayev, Ad.A.Aliyev, U.A.Movsumova. Geochemical characteristic of gases and organic matter of rock-ejecta of mud volcanoes of Azerbaijan. Scientific-technical magazine “Oil and Gas geology”, No 3, Moscow, Russia, 2005, p.27-30.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan Neft Mühəndisləri Cəmiyyəti

Pedaqoji fəaliyyəti

Digər fəaliyyəti

Təltif və mükafatları

İş yeri və ünvanı

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutu, Bakı şəh., F. Əmirov küç., 9, AZ1000

Vəzifəsi

Baş elmi işci

Xidməti tel. (+994 12) 493-67-51
Mobil tel .
Ev tel.
Faks
Elektron poçtu ulvmovsumova@gmail.com