AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2021-05-21 09:06:48 979

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşları Respublika elmi konfransında iştirak ediblər

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşları Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin faydalı qazıntılarına həsr olunmuş “Geologiya: problemlər, perspektivlər” mövzusunda Respublika elmi konfransında iştirak ediblər.

Konfransda Geofizika bölməsi üzrə AMEA Neft və Qaz İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, g.-m.e.d., prof. Qurbanov V.Ş. , Abbasova Q.Q. “Şimali Abşeron qırışıqlıq zonasının litostratiqrfiyası və neftqaz-lılığı barədə” , institutun əməkdaşları İsmayılov İ.H. “Pirallahı strukturunun QLD və QALD çöküntülərinin petrofiziki xüsusiyyətləri haqqında ” və Bayramova F.Z., Namazova M.A. “Atmosferə atılan karbon qazının tutulub-yığilması və tükənmiş neft-qaz laylarında saxlanması prespektivliyi” mövzularında çıxış etmişlər. Çıxışlar dinləyicilərin böyük marağına səbəb oldu və bəyənildi.