AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2021-07-26 07:20:27 856

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşlarının “ANAS Transactions, Earth Sciences” jurnalında məqaləsi çap olunub

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşlarının “ANAS Transactions, Earth Sciences” jurnalında məqaləsi çap olunub.

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşları Calalov Q.İ., və Mirzəyeva D.R.-nın “Qaz-kondensat qatışığının süzülməsi şəraitində xalis çatlı layın hidrotermodinamiki modelinin dəqiqləşdirilməsi“ adlı məqaləsi “ANAS Transactions, Earth Sciences” jurnalında çap olunub.

http://www.journalesgia.com/wp-content/files/2021/01/Dzhalalov_Mirzayeva_ANAS%20Transactions_2021_1.pdf