AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2021-07-30 06:16:41 1154

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşlarının “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalında məqaləsi çapdan çıxıb

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun alimləri F.Kərimov, F.Quliyev, F.Bayramova və Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin əməkdaşı L.Şixiyevanın həmmüəllifi olduğu məqalə nəşr edilib.

“Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalında işıq üzü görən məqalə “Azərbaycanda tullantı mənbələrinə yaxın geoloji formasiyaların qaz tutumu imkanlarının öyrənilməsi” adlanır.

https://drive.google.com/file/d/1qF1h2Fon0TGCkhxRyXph5OfleFPuUT_O/view?usp=sharing