AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2021-09-16 10:25:52 257

Müdriklik zirvə yolunun ömür çalarları

Fəxrəddin Kərimovun 70 illik yubileyi haqqında Azərbaycan Neft Təsərrüfatı jurnalında məqalə çap olunub