AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2021-09-16 08:25:52 28

Müdriklik zirvə yolunun ömür çalarları

Fəxrəddin Kərimovun 70 illik yubileyi haqqında Azərbaycan Neft Təsərrüfatı jurnalında məqalə çap olunub