AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2021-10-01 08:37:06 836

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının “Bulletin of the Karaganda University” jurnalında məqaləsi çap olunub

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşı Mahir Rəsulovun “Grid method for solution of 2D Riemann type problem with two discontinuities having an initial condition (Başlanğıç şərtində iki kəsilmə xətti olan 2D Riemann tipli məsələnin şəbəkə üsulu ilə həlli)“ adlı məqaləsi “Bulletin of the Karaganda University” jurnalında Mathematics Series bölümündə çap olunub.

https://drive.google.com/file/d/10_-D5DpYEXd2a8_ooJfXhuzCzv54cZVx/view?usp=sharing