AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2021-10-11 08:20:27 818

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının həmmüəllifi olduğu məqalə Ukraynada çapdan çıxıb

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşı, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru Namaz Yusubovun həmmüəllifi olduğu məqalə Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının Subbotin adına Geofizika İnstitutunun “Geofizika” jurnalında çapdan çıxıb.

Nüfuzlu jurnalda işıq üzü görən məqalə “Çöküntü kompleks quruluşu Orta Xəzər və Cənubi Xəzər çökəklikləri (Azərbaycan sektoru)” (“Структура осадочного комплекса Среднекаспийской и Южно-Каспийской впадин (Азербайджанский сектор)” adlanır.

https://drive.google.com/file/d/1YKi5Qw3SPp6JBJr_lPbwXCdx4-lfw8v7/view?usp=sharing