AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2021-10-28 10:41:54 866

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının “SOCAR Proceedings” jurnalında məqaləsi çapdan çıxıb

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun icraçı direktoru, g.-m.e.d., prof. Vaqif Qurbanovun “Böyük Qafqazın cənub-şərq çöküntüsünün Mezokaynozoy çöküntülərinin neft-qazlılğı ilə bağlı petrofiziki xassələri” ( Петрофизическая характеристика Мезо-Кайнозойских отложений Юго-Восточного погружения большого Кавказа в связи с их нефтегазоносностью) adlı məqaləsi “SOCAR Proceedings” jurnalında çapdan çıxıb.

Qeyd edək ki, sözügedən məqalə V. Qurbanov , S. Qalkin, N. Nərimanov, L.Sultanov və G. Abbasovanın iştirakları əsasında yazılıb.

https://drive.google.com/file/d/1noO3aTZ4IUZR44dA0lCJbIq7HFOCL1oQ/view?usp=sharing