AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2021-11-22 15:26:20 261

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşlarının “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalında məqaləsi çap olunub

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşları F.N. Kərimov, F.Ə. Quliyev, F.Z. Bayramova və L.M. Şixiyevanın (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) “Karbon qazının geoloji formasiyalarda saxlanması üçün onun nəqlinin optimal variantının işlənməsi“ adlı məqaləsi “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalında çap olunub.

https://drive.google.com/file/d/1JahpSQT1ue48Mmk24Ux1byYLHdaaKrGQ/view?usp=sharing