AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-03-05 07:54:07 680

AMEA Neft və Qaz İnstitutu haqqında Elm qəzetində məqalə dərc olunub