AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-05-05 07:16:25 819

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının “Aspects in Mining and Mineral Science” jurnalında məqaləsi çapdan çıxıb

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun Neftli-qazlı komplekslərin litologiyası şöbəsinin əməkdaşı Lətif Sultanovun “Geological Structure and Lithological and Petrophysical Properties of Pliocene Deposits in the Northwestern Part of the South Caspian Depression” (Cənubi Xəzər çökəkliyinin Şimal-Qərb hissəsindəki Pliosen Yataqlarının Geoloji Quruluşu və Litoloji və Petrofiziki Xüsusiyyətləri) adlı məqaləsi “Aspects in Mining and Mineral Science” jurnalında çapdan çıxıb.

Qeyd edək ki, sözügedən məqalə impakt faktorlu jurnalda çap olunub.

https://drive.google.com/file/d/1crk0li4G84OtiCZwywaRGlKCGd1vqfJh/view?usp=sharing