AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-05-13 16:12:36 186

AMEA Neft və Qaz İnstitunun əməkdaşının kitabı haqqında Elm qəzetində məqalə dərc olunub