AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-06-14 06:58:45 779

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının Rusiyada keçirilmiş elmi-təcrübi konfransın materiallarında məqaləsi dərc edilib

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun elmi işçisi, dissertant Sevil Qəhrəmanlının Rusiyada keçirilmiş “Bulatov oxuları - 2022” VI Beynəlxalq elmi-təcrübi konfransının materiallarında “Изучение состояния объекта ПК-1в продуктивной толщи месторождения Нефт Дашлары на основе трехмерного моделирования” (“Üçölçülü modelləşdirilmə əsasında Neft Daşları yatağının məhsuldar qatında QA-1v obyektinin vəziyyətinin öyrənilməsi”) mövzusunda məqaləsi dərc edilib.