AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-06-30 06:33:06 822

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının Rusiyanın nüfuzlu jurnalında məqaləsi dərc edilib

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun şöbə müdiri, texnika üzrə fəlsəfə doktoru Bünyad Kazımovun Rusiyada nəşr olunan “Нефтепромысловое дело” jurnalının 2022-ci il üzrə 6-cı sayında “Влияние изменения проницаемости пластов на определение прогнозного значения потребного числа скважин при разработке газовых залежей” (“Qaz yataqlarının işlənilməsi zamanı layların keçiriciliyinin dəyişməsinin quyuların zəruri sayının proqnoz qiymətlərinə təsiri”) mövzusunda həmmüəlliflikli məqaləsi dərc edilib.