AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-07-21 07:06:40 715

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşlarının Qazaxıstanın “Нефть и Газ” jurnalında məqaləsi çap olunub

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşları, AMEA-nın müxbir üzvü Qərib Cəlalov, Yevgeniya Qorşkova, Gülnaz Moldabaeva (Satbayev Universiteti, Almatı, Qazaxıstan), Şolpan Tuzelbaeva (Satbayev Universiteti, Almatı, Qazaxıstan) və Qauxar Kunabaeva (Ş. Yesenov adına Xəzər Dövlət Texnologiya və Mühəndislik Universiteti, Aktau, Qazaxıstan) “Определение оптимальной конструкции горизонтального ствола скважин“ (“Horizontal quyu lüləsinin optimal konstruksiyasının təyini“) adlı məqaləsi Qazaxıstanın “Нефть и Газ” jurnalında çap olunub.

https://drive.google.com/file/d/1iXUWlmEk3M_d1J_XaKDwZqyJy0pzkGYA/view?usp=sharing