AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-07-27 07:19:44 698

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının “ANAS Transactions, Earth Sciences” jurnalında məqaləsi çap olunub

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun baş direktorun elmi məsləhətçisi, prof. Vaqif Kərimov və həmmüəllifi olduğu məqalə “ANAS Transactions, Earth Sciences” jurnalında çap olunub.
Sözügedən məqalə “Azərbaycanda istixana qazlarının coğrafiyası və miqyası” (“География и масштабы дегазации парниковых газов в Азербайджане”) adlanır.

Qeyd edək ki, bu məqalə “Scopus” beynəlxalq məlumat bazasına daxil edilib və sertifikatlaşdırılıb.

https://journalesgia.com/storage/801/Kerimov_ANAS_Transactions_2022_1.pdf