AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-07-28 12:11:05 714

AMEA Neft və Qaz İnstitunun əməkdaşlarının yeni kitabı işıq üzü gördü

AMEA Neft və Qaz İnstitunun əməkdaşları “Lay sistemlərinin hidroqazdinamikası ” şöbəsinin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., prof. Qərib Calalov və dosent Mehri Xanbabayeva “Гидрогазодинамика напряженно деформированных продуктивных коллекторов” (“Gərgin deformasiyaya uğrayan məhsuldar kollektorların hidroqaz dinamikası”) adlı kitabı işıq üzü gördü. Kitabda gərgin deformasiyaya məruz qalmış məsaməli və çatlı mühitlərdə maye və qazların süzülməsi proseslərinin hidrodinamiki modelləşdirilməsi məsələlərindən bəhs edilir.

https://drive.google.com/file/d/1SvjwMut6Ccw0G2UB3yHANoiOSLKGDOX9/view?usp=sharing