AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-08-01 10:05:47 23

Akademik Fəxrəddin Qədirov: “AMEA-nın bəzi institutlarının Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə verilməsi mükəmməl qərardır” məqaləsi Elm qəzetində dərc olunub