AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-08-01 06:26:33 701

“ANAS Transactions, Earth Sсiences” jurnalının 2022-ci il üzrə birinci nömrəsi nəşr olunub