AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2020-09-22 06:33:01 1134

Azərbaycan elmi: mövcud vəziyyət və gələcək üçün proqnoz

(AMEA-nın Ümumi Yığıncağının bəzi nəticələri haqqında, 2019)

2020-ci ildə Azərbaycan dövlətinin və milli kimliyinin inkişafında müstəsna rol oynamağa müvəffəq olan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 75 illiyi tamam oldu. Azərbaycana SSRİ Neft Akademiyasının şöhrətini layiqincə qazandıran neft və neft-kimya elminin və sənayesinin formalaşması və inkişafı, müharibə dövründə cəbhənin yanacaq və digər materiallarla təmin edilməsində əvəzedilməz rol, Xəzər sərvətlərinin inkişafı, Azərbaycan xalqının milli formalaşmasında xüsusi rolu olan tarix, fəlsəfə, arxeologiya, etnoqrafiya, filologiya üzrə parlaq əsərlər, Azərbaycan dilinin qorunub saxlanması və inkişafı və s. - Elmlər Akademiyasının 75 illik fəaliyyətinin yalnız bir hissəsidir.