AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-11-29 08:23:19 709

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının “International Journal on Engineering Technologies and Informatics” jurnalında tezisi çap olunub

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşı Lətif Sultanovun Amerika Birləşmiş Ştatlarının “International Journal on Engineering Technologies and Informatics” jurnalında “Geological and Collector Characteristics of Mesozoic-Cenozoic Deposits of North-Western Part of The Caspian Depression” (“Cənubi Xəzər çökəkliyinin Şimal-Qərb hissəsinin Mezo-Kanozoy çöküntülərinin geoloji və kollektor xüsusiyyətləri haqqında”) tezisi çap olunub.