AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-12-06 05:54:30 730

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının “ANAS Transactions, Earth Sciences” jurnalında məqaləsi çap olunub

Neft və Qaz İnstitutunun Neftli-qazlı hövzələrin analizi şöbəsinin müdiri f.-r.e.d. Ədalət Həsənovun həmmüəllifi olduğu məqalə “ANAS Transactions, Earth Sciences” jurnalında çap olunub.

Sözügedən məqalə “Dərinliyə gömülmüş neftdoymlu kollektorların məsaməliliyinin dayanıqlığı” (“Stability conditions of oil-saturated reservoirs porosity with deep overlaying”) adlanır.

Qeyd edək ki, bu məqalə “Scopus” beynəlxalq məlumat bazasına daxil edilib və sertifikatlaşdırılıb.

https://journalesgia.com/storage/883/Hasanov_ANAS_Transactions_2022_2.pdf