AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-12-20 11:47:43 658

Elm və Təhsil Nazirliyinin Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşı Respublika elmi konfransında iştirak edib

Elm və Təhsil Nazirliyinin Neft və Qaz İnstitutunun şöbə müdiri, t.e.n. Bünyad Kazımov 15-16 dekabr 2022-ci il
tarixində Sumqayıt Dövlət Universitetinin təşkilatçılığı ilə onlayn formatda təşkil olunmuş “Riyaziyyatın fundamental problemləri və intellektual texnologiyaların təhsildə tətbiqi” mövzusunda Sumqayıt Dövlət Universitetinin 60 illik yubileyinə
həsr olunmuş II Respublika elmi konfransında “Süxurları relaksasiyalı deformasiyaya uğrayan neft layının işlənilmə göstəricilərinin süzülmənin birinci fazası üzrə təyini” mövsulu məruzə ilə iştirak edib.