AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2023-02-20 11:27:12 612

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının yeni kitabı işıq üzü gördü

Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşı “Lay sistemlərinin hidroqazdinamikası” şöbəsinin əməkdaşı, t.e.n., Yevgeniy Mamalov və Qazaxıstan Milli Təbiət Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü, t.e.d. prof. Gülnaz Moldabayevanın “Технологические основы моделирования и исследование характеристик процессов при комбинированных методах воздействия на нефтяные пласты” (“Neft laylarına kombinə edilmiş təsir üsulları ilə proseslərin xüsusiyyətlərinin modelləşdirilməsi və tədqiqinin öyrənilməsinin texnoloji əsasları”) adlı kitabı işıq üzü gördü.