AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2023-09-08 07:56:33 353

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşlarının “ANAS Transactions, Earth Sciences” jurnalında məqaləsi çap olunub

Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşları Lay sistemlərinin hidroqazdinamikası şöbəsinin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d, professor Qərib Calalov və Laydaxili dinamiki proseslərin ədədi modelləşdirilməsi şöbəsinin müdiri, t.e.d. Mahir Rəsulovun həmmüəllifi olduğu məqalə “ANAS Transactions, Earth Sciences” jurnalında çap olunub.

Sözügedən məqalə “Deformasiya olunan neft yataqlarında termohidrodinamik proseslərin ədədi modelləşdirilməsi” (“Numerical modelling of thermohydrodynamic processes in fractured oil reservoir”) adlanır.

Qeyd edək ki, bu məqalə “Scopus” beynəlxalq məlumat bazasına daxil edilib və sertifikatlaşdırılıb.

https://journalesgia.com/storage/984/Jalalov_ANAS_Transactions_2023_1.pdf