AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2023-09-08 11:18:36 352

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının “ANAS Transactions, Earth Sciences” jurnalında məqaləsi çap olunub

Neft və Qaz İnstitutunun baş direktorun elmi məsləhətçisi, prof. Vaqif Kərimovun həmmüəllifi olduğu məqalə “ANAS Transactions, Earth Sciences” jurnalında çap olunub.

Sözügedən məqalə “Qara dəniz – Xəzər regionunda karbohidrogen tələlərin və yataqların formalaşma şəraitlərinin və paylanmasının qiymətləndirilməsi” (“Оценка условий формирования и распределения ловушек и залежей углеводородов в черноморско‐каспийском регионе”) adlanır.

Qeyd edək ki, bu məqalə “Scopus” beynəlxalq məlumat bazasına daxil edilib və sertifikatlaşdırılıb.

https://journalesgia.com/storage/989/Kerimov_ANAS_Transactions_2023_1.pdf